Affiche La Fureur de vaincre

Casting de La Fureur de vaincre

Film de (1972)

Acteurs La Fureur de vaincre

Et aussi

Riki Hashimoto Hiroshi Suzuki
Jun Katsumura Le garde du corps de Suzuki
Huang Chung-Hsin Tien
Lee Kwan Hsu
Tien Feng Fan
Yin Chi Lee Li
Tony Liu Jun-Guk Chin
Lo Wei Inspecteur
Fung Ngai Yoshida
Wei Pin-Ao Interprète Wu
Billy Chan Wui-Ngai Combattant japonais
Tom Chan
Cheung Hei Eulogiste
Chan Chuen
Lam Ching-Ying Combattant japonais
Jackie Chan Jing Wu - Étudiant
Alexander Grand Garde
Hon Kwok-Choi Dojo - Étudiant
Hung Sing-chung Dojo - Étudiant
Jim James Figurant
Mars
Hidy Ochiai Combattant japonais
Sham Chin-Bo
Little Unicorn Jing Wu - Étudiant
Ng Ming-Choi Dojo - Étudiant
Yuen Biao Figurant
Corey Yuen Combattant japonais
Yuen Wah L'homme qui se moque de Chen à la porte

Réalisateurs La Fureur de vaincre

Scénaristes La Fureur de vaincre

Lo Wei

Producteurs La Fureur de vaincre

Leonard Ho
Raymond Chow
Bruce Lee
Lo Wei
Liang Hua
Andre E. Morgan

Distributeurs La Fureur de vaincre

Golden Harvest